scroll
“Taalvaardigheid maakt gelukkiger”
Yvonne Simon-Nillesen
Medewerker Taalhuis
Het Taalhuis maakt Nederlanders en nieuwe Nederlanders taalvaardiger. Yvonne Simon-Nillesen is Taalhuismedewerker in de bibliotheek van Schagen. Zij zorgt dat elke nieuwe kandidaat wordt doorverwezen naar de plek waar hij of zij precies kan leren wat nodig is. “Eigenlijk zou het misschien wel DigiTaal & Rekenhuis moeten heten. Want Nederlands leren betekent veel meer dan spreken, schrijven en lezen.”
Het Taalhuis in de bibliotheek heeft een doorverwijzende rol. “We krijgen aanmeldingen binnen via allerlei samenwerkingspartners. De gemeentes, het UWV, de GGD, de wijkteams, dnoDoen, Wonen Plus Welzijn, MEE & de Wering… Het kan van alles zijn. Mensen kunnen zich ook zelf aanmelden. Normaal gesproken kan dat door gewoon binnen te lopen. Dat ging het afgelopen jaar lastiger. Maar via het ‘Ik wil leren’-formulier op de website, is het altijd mogelijk een afspraak te maken.”
Wat is nodig?
Een aanmelding leidt tot een intakegesprek. “Er kunnen heel veel redenen zijn dat iemand bij ons terecht komt. Sommige mensen spreken bijna geen Nederlands. Anderen hebben Nederlands als eerste taal, maar hebben moeite met lezen en schrijven. Zij vinden het lastig om formulieren in te vullen of hebben moeite met brieven van overheidsinstanties. Ze willen hun kinderen beter voorlezen of kunnen helpen met hun huiswerk.”
Yvonne bespreekt uitgebreid met elke kandidaat wat hij of zij al kan en wat nog nodig is. “We praten altijd over wensen, motivatie, vaardigheden, werk en opleidingen. Verder vragen we naar iemands situatie. Heb je tijd om een cursus te gaan doen en omstandigheden waarin dat kan?”
Voorbij het dagelijkse
Het Taalhuis verwijst door naar taaltrainingen van verschillende organisaties en opleiders. “Er zijn bijvoorbeeld taalcafés, taalmaatjes die een-op-een begeleiden en cursussen over taal en digitale vaardigheden. Op het ROC worden NT1-cursussen gegeven aan mensen die Nederlands als eerste taal hebben. Wij verzorgen natuurlijk de inschrijvingen en krijgen later van de verschillende partners teruggekoppeld hoe het gaat.”

NT1 biedt de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen voorbij het dagelijks taalgebruik. “Denk bijvoorbeeld aan sollicitatietraining, gespreksvaardigheden en digitale vaardigheden”, vertelt Yvonne. “Voor deze groep kan het lastig zijn om werk te krijgen of te houden. Maar ze kunnen ook hulp krijgen bij het gebruik van hun DigiD, informatie van instanties begrijpen en zelfs hun rekenvaardigheid vergroten of leren budgetteren.” 
2020
In 2020 werd een deel van de begeleiding digitaal gegeven. “Het is natuurlijk afhankelijk van de digitale vaardigheden van de kandidaten en of ze een computer hebben. De meesten hebben gelukkig een mobiele telefoon. Intakes hebben we zoveel mogelijk fysiek gedaan. Dat praat een stuk makkelijker. Het Taalcafé in de bibliotheek werd een online ‘café’ dat op afspraak bezocht kon worden, en cursussen op het ROC zijn grotendeels doorgegaan. ’sAvonds was het gebouw leeg en kon voldoende ruimte geboden worden om anderhalve meter afstand te bewaren.” Voor de trainingen voor alfabetisering in het Helderse Wijkhuis gold een uitzondering. “Die zijn het hele jaar gewoon doorgegaan. Het gaat hier om een groep mensen die een inburgeringscursus heeft gedaan, maar niet is geslaagd. Die groep is kwetsbaar. Als je ze niks biedt, vallen ze tussen wal en schip.”

Taalvaardigheid, inclusief rekenen en digitale vaardigheid, is van levensbelang, blijkt uit het gesprek met Yvonne. “Neem bijvoorbeeld de NT1 groep. Daar wordt duidelijk hoe laaggeletterdheid omgeven is door schaamte. Als ze eenmaal over de drempel zijn, zien ze dat ze niet de enige zijn. Door nieuwe vaardigheden aan te leren, worden ze zelfredzamer en zekerder van zichzelf en daarmee gelukkiger en gezonder.”