scroll
“Scholen zijn nog altijd verrast door ons aanbod”
José Drupsteen
Coördinator Educatie
Het team Educatie biedt ondersteuning aan scholen en kinderopvang om de leesmotivatie en het leesplezier te vergroten. Zo worden leesachterstanden voorkomen. Met materialen, trainingen en lesprogramma’s richten ze zich op kinderen tussen 0 en 18 jaar. Coördinator José Drupsteen vertelt: “We hebben het nog nooit zo druk gehad als nu.”
Ze is opgetogen. Er gebeurt ontzettend veel. Uitgerekend 2020 was een jaar waarin de aanvragen groeiden, terwijl een daling ook had gekund. “Het mooie is ook, het komt vanuit de scholen zelf. Ze zijn overtuigd van het nut en gemotiveerd. Dan gaat het vanzelf.”
Inspireren, meedenken, ontzorgen en samenwerken
Het aanbod is breed. “We informeren alle scholen en locaties voor kinderopvang. Maar als ze eenmaal bij ons aan tafel zitten, zijn ze vaak toch nog aangenaam verrast over wat er allemaal kan. Dat is blijkbaar het moment dat ze er echt voor openstaan.” José vertelt erbij dat de subsidies per gemeente verschillen. Dat bepaalt mede wat er geboden kan worden en voor welke doelgroepen. Over de gehele breedte worden twee leerlijnen gehanteerd die met elkaar verweven zijn. “De een richt zich op leesplezier, de ander op digitale geletterdheid”, vertelt José. “Behalve lesprogramma’s, bieden we deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers, boekencollecties, themacollecties en onze tijdvakkisten.
Dat zijn leskisten over een bepaalde periode uit de geschiedenis van Den Helder.” Scholen nemen de diensten af in modules. José: “De kleinste module bestaat uit een Klassenpas waarmee leerkrachten zelf materialen kunnen lenen. Per module groeit het aanbod. In de grootste module zit het hele pakket.” Daar vertelt ze bij dat het aanbod vraaggericht is. “We hebben alles klaarstaan, maar gaan met de scholen in gesprek over wat zij nodig hebben. Daar passen we het aanbod op aan. We vinden het ook belangrijk om niet op de stoel van de leerkracht te gaan zitten. Onze taak is inspireren, meedenken, ontzorgen en samenwerken om het leesplezier van hun leerlingen te vergroten.”
Trots
In een jaar waarin scholen én bibliotheken deels dicht waren, leek samenwerking een uitdaging. “Achter de schermen zijn we voortdurend op zoek gegaan naar mogelijkheden om scholen op afstand te blijven ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld een aantal gerichte nieuwsbrieven opgesteld met manieren waarop scholen de leerlingen ook thuis konden laten lezen.” Opvallend was dat scholen de bibliotheek juist in 2020 goed wisten te vinden. “Scholen aan Zee bijvoorbeeld is een structurele samenwerking met ons aangegaan. Zij namen incidenteel al diensten af, maar we zijn nu opgenomen in het taalbeleid. Kort vóór de tweede lockdown hebben we in samenwerking met de school en boekhandel Plukker nog heel snel een boekenactie in het kader van het Leesoffensief opgezet. De leerlingen mochten bij wijze van kerstcadeau allemaal een boek uitkiezen.” Ook in het speciaal onderwijs werden nieuwe partners gevonden. “De Pijler in Den Helder en de Antoniusschool in Schagen”, vertelt José. “Toen de nieuwe inschrijvingen startten, bleek dat veel scholen de samenwerking wilden uitbreiden. Zo werden maar liefst zeven nieuwe collecties aangeschaft voor scholen die kozen voor de hoogste module.”
Er werd flink gedigitaliseerd. “We hebben online en hybride lesprogramma’s ontwikkeld.” José klikt op haar computer even door één van de programma’s. Twee collega’s bieden uitleg over rijmen en rappen. Met voorbeelden en opdrachten brengen ze de kennis over. José: “Ze zijn enorm buiten hun eigen comfortzone gestapt, maar het plezier straalt er vanaf. En natuurlijk missen onze medewerkers de leerlingen - interactie is altijd beter - maar het is heel mooi geworden én goed ontvangen.” José is kortom tevreden. “We hebben ons aanbod razendsnel aangepast. We hadden meer vraag dan ooit en toonden maar weer aan hoe goed we kunnen anticiperen als de vraag verandert. Ik ben ontzettend trots op het team dat we dit hebben neergezet.”