scroll
“Corona staat in geen enkele functieomschrijving”
Sandy Pauw
Voorzitter Raad van Toezicht
2020 begon met nieuwe plannen. KopGroep Bibliotheken zou zich onder meer gaan beraden op een nieuw Strategisch Meerjarenplan en de voorbereiding op de certificering. Maar de pandemie vroeg om een nieuwe koers. Voorzitter van de Raad van Toezicht Sandy Pauw: “Plotseling moesten we heel andere zaken voorrang geven. Ondanks dat hebben we veel voor elkaar gekregen.”
Sandy trad in januari toe als lid van de Raad van Toezicht. In mei nam ze het voorzitterschap over. Terwijl de medewerkers zich razendsnel aan moesten passen aan de nieuwe situatie, probeerde de Raad van Toezicht mee te denken, te luisteren en er voor de directeur/bestuurder te zijn als sparringpartner. “Zo’n sluiting vraagt om een enorme creativiteit. Die is aanwezig! Er zijn zoveel nieuwe dingen bedacht. Ik vind het mooi om te zien hoe betrokken de medewerkers zijn. Als het nodig is lopen ze nog wat harder dan normaal. Corona staat in geen enkele functieomschrijving, maar ze hebben allerlei nieuwe taken gewoon opgepakt.”

Contact

Sandy geeft onmiddellijk toe dat de crisis een klap was. “We zijn behalve een culturele instelling, een maatschappelijke en educatieve instelling. We zijn er voor bezoekers, scholen en al onze partners. In School 7 huizen ook de Volksuniversiteit en de Helderse Historische Vereniging. Dan is zo’n sluiting echt wel even slikken.” Ze is dan ook blij om te zien hoe KopGroep Bibliotheken zich herpakt heeft. “Digitaal hebben we bijvoorbeeld heel veel bereikt. Maar het zit ook in kleinere zaken, zoals oog voor onze sociale functie. We hebben bijvoorbeeld onze 80+ leden gebeld. Gewoon om even contact te houden.”
Boodschap
2020 zou een spannend jaar worden met betrekking tot de financiering. Sandy: “Daar hebben we wel zorgen over gehad, zeker toen de crisis er overheen kwam. De gemeenten zouden de bibliotheek gemakkelijk als bezuinigingspost kunnen zien. We zijn heel blij dat alle vier begrijpen hoe breed en belangrijk onze rol is. Die boodschap is overgekomen. Er is niet bezuinigd. De gemeente Hollands Kroon heeft de subsidie zelfs structureel verhoogd.”

De directeur is een belangrijke pleitbezorger van die boodschap. “Onze directeur Jacinta Krimp is tijdelijk uitgevallen. Dan heb je iemand nodig die de kar kan blijven trekken en het boegbeeld kan zijn, ook in dit bijzondere jaar. Als Raad van Toezicht en dus werkgever hebben we Anita Ruder als waarnemend directeur/bestuurder aangesteld. Zij heeft onder meer de begroting verdedigd. We hopen dat Jacinta het snel weer zelf kan doen, maar ons vertrouwen in haar waarnemer blijkt volledig gerechtvaardigd.”
Vertrouwen
Ondanks alles heeft de organisatie gepoogd een deel van de oorspronkelijke plannen in de steigers te zetten. “Het Strategisch Meerjarenplan en de voorbereiding op de certificering hebben vertraging opgelopen, maar liggen niet stil. We hebben een nieuwe werkwijze opgezet om tot een Strategisch Meerjarenplan te komen. En we hebben een controller aangetrokken die de organisatie ondersteunt met de financiën.

Het was een wonderlijk jaar om toe te treden tot de Raad van Toezicht. “Zeker. Wat ik jammer vind is dat ik tot nu toe weinig op de vestigingen ben geweest. Dat hoop ik de komende tijd te mogen doen. Maar we hebben een heel mooie Raad van Toezicht: onze secretaris is als het geheugen van de bieb en degene met het bereik en netwerk in de regio. Daarnaast een penningmeester met heel veel kennis van zaken. Ik ben dan ook blij dat ik met deze mensen mag samenwerken en ik ben heel tevreden met wat de organisatie heeft bereikt.”